همکار
بخش مکانیکال-هیوندایی- ویرا خودرو
بخش مکانیکال-هیوندایی- ویرا خودرو

مهندس عرفان افشار - کارشناس ارشد مکانیک - تعمیرگاه تخصصی ویرا خودرو