رزومه کاری
عرفان افشار   AUTO MECHANIC
عرفان افشار AUTO MECHANIC

برق و الکترونیک درجه یک خودرو