رزومه کاری
سیستم سوخت رسانی و تهویه مطبوع زانتیا
سیستم سوخت رسانی و تهویه مطبوع زانتیا

این دو دوره که جمعا به مدت ۹۰ ساعت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار گردید شامل مباحث زیر بود بررسی کلیه مدارات الکتریکی و الکترونیکی در بخش سوخت رسانی و جرقه زنی خودرو زانتیا و همچنین مدارات بخش تهویه مطبوع آن که مختص مدارات کولر و بخاری می باشد