ساعت
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
مقاله
 پایان شوخ طبعی؛ حنیف جدی تر از همیشه (عکس)
پایان شوخ طبعی؛ حنیف جدی تر از همیشه (عکس)

بدون شک یکی از دلایل موفقیت نساجی در هفته های اخیر تجربیات کادر فنی این تیم است که باور موفقیت را به کادر فنی تیم القاء کرده است.

به گزارش "ورزش سه"، محمود فکری علاوه بر استفاده از تجربیات صمد مرفاوی و سیروس دین محمدی که در مقاطع مختلف سرمربی بوده اند به مربیان جوان و درابتدای راه هم بهاء داده  که نزدیک بودن شرایط سنی این مربیان به بازیکنان موجب انتقال تجربه دوران بازیگری به بازیکنان شده  و این یکی از دلایل اصلی القاء باور موفقیت به بازیکنان نساجی است.

یکی از این مربیان جوان حنیف عمران زاده است؛ مربیگری که در دوران بازیگری شوخ طبع بود اما عرصه مربیگری را بسیار جدی گرفته و به نظر می رسد می خواهد در این عرصه هم موفق عمل کند. او به همان اندازه که در جریان بازی ها در کنار زمین جنب و جوش دارد و سعی می کند خط دفاعی نساجی را ارنج کند در تمرینات هم تلاش می کند جدی باشد تا در القای ایده های سرمربی به بازیکنان گام های مثبتی بردارد و در مسیر مربیگری به تجربیات گرانبهایی دست پیدا کند. البته حنیف در تمرینات نساجی به موقع شوخ طبع هایی خاص خود را هم دارد تا تیم برای کسب نتیجه تهییج شود.