رزومه کاری
دوره تخصصی تعمیرات برقی خودرو های مالتی پلکس ایران خودرو
دوره تخصصی تعمیرات برقی خودرو های مالتی پلکس ایران خودرو

در این دوره تخصصی کلیه شبکه های خودرو ، یونیت ها ، مدارات و دیاگرام های رابط بین اجزای شرکت کننده در شبکه مالتی پلکس خودرو های ایرانی تولیدی از سال ۹۱ به بعد بررسی و مو شکافی میشود تا در صورت مواجه با خرابی ابتدا مدارات و سیم کشی ها چک شوند و در صورت وجود عیوب نرم افزاری که بسیار هم شایع هستند با عملیات های دانلود و آپگرد و یا ریست ها و پیرکربندی ها با بهترین ورژن های نرم افزاری عیوب رفع گردند و در صورت صحت موارد نرم افزاری حال باید نود ها ، یونیت ها و شبکه ها بررسی شوند