مقاله
ادامه روند صعودی با شیب بسیار تند نرخ قطعات یدکی خودرو
ادامه روند صعودی با شیب بسیار تند نرخ قطعات یدکی خودرو

متاسفانه ؛ امروزه شاهد افزایش بی سابقه قیمت قطعات یدکی در کشور هستیم لذا انجام عیب یابی توسط متخصصین با سابقه و تحصیل کرده می تواند باعث پیشگیری از تعویض اشتباه قطعات در تعمیرات شود . افشار